GDPR - Bonnier News

https://gdpr.bonniernews.se/annonsering

Data Policy - Bonnier News

https://gdpr.bonniernews.se/datapolicy

Https

Alla referenser och anrop till externa resurser ska vara absoluta och hämtas över SSL/TLS, vilket innebär att de ska inledas med https:// Använda domäner måste ha giltiga SSL-certifikat.  

Browsers

Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av nedan listade  webbläsare, vilket ska testas och säkerställas av annonsproducenten före materialinlämning:

  • Internet Explorer / Edge
  • Mozilla Firefox
  • Safari
  • Opera
  • Google Chrome

Materialspecar
Materialspecar för varje format finns i Ocast under varje varumärke. Vänligen undersök varje format för specifika produktdetaljer.

Max tidsgräns för annonser: 
Annonser gjord i HTML får ej överskrida 30 sek.
Animerade GIF annonser rekommenderas inte överskrida 30 sek.   

Ljud
- Våra videoprodukter är mutade automatiskt från start. På-/av-knapp finns med.
- För HTML material och tredjepartstaggar med video får ljud endast aktiveras vid klick – ej mouse-over. Materialet måste ha en på-/av-knapp.

Övriga krav
- Tillåtna tredjepartsaktörer i samband med annonsering och mätning av kampanjer finner du här: https://privacy.bonniernews.se/annonsering
- Annonsproducenten ansvarar för materialets funktionalitet och utformning.
- Materialet får inte utformas på så sätt att annonsen kan misstas för redaktionellt innehåll.
- Materialet får inte innehålla kod som kan vara skadlig för användaren.

 

MATERIALINLÄMNING DIGITALT
Material ska vara Bonnier News tillhanda senast:
* 3 arbetsdagar innan kampanjstart för färdigt material
* 4 arbetsdagar innan kampanjstart, om produktion beställts hos Bonnier News

Vid sen materialleverans kan inte önskat startdatum garanteras.

Materialinlämning Direktkund, Citypaketet och Lokalt (Syd, Mitt & Nord):
Material lämnas in via materiallänk / inskickssida.

Materiallänk skickas till den person hos kund som står som materialkontakt på ordern.

För färdigt material skickas materiallänk 6 arbetsdagar innan kampanjstart.

Om materialet produceras av Bonnier News skickas materiallänk 7 arbetsdagar innan kampanjstart.

Om bokning görs senare än 6 (resp. 7) dagar före kampanjstart, skickas materiallänk ut direkt efter att bokningen är lagd.

------------------------------------------------

Materialinlämning Mediebyråkund:
Maila materialet till: agency@bonniernews.se

Ange nedan information när ni levererar materialet:
- Vilken annonsör och kampanj materialet avser
- Start- och slutdatum
- Landnings-URL:er
- Kontaktperson och uppgifter